- امروز هارد دیسکی که سفارش داده بودم رسید. داخل جعبه مضاف بر کیفی که به همراه هارد خریده بودم هدیه ای نیز وجود داشت که بی ربطی اش با نمک بود. پرسیل! دادمش به مادرم.

لازم به ذکر است که این اولین هارد تمام دوران من است! و تهیه آن امری واجب و ضروری بود. بنا دارم کمی سر لپ تاپ را خلوت کنم و از فربهی آن بکاهم و چابکش بنمایم تا سبکبار باشد. حقیقتا پر شده است از فایل های اضافی و نامرتبط و نیاز مبرم به خانه تکانی دارد. این موضوع  مدتهاست که ذهنم را درگیر خود کرده است. هارد را نمیگویم. خانه تکانی و سبکباری. ذهن و جان و روح آدمی نیز چنین روحیه ای را می طلبد. چه خوش می گوید مولای متقیان ‌: سبکبار باشید تا برسید. باید جارو کشید هر از چند گاهی. بخشی از این ناملایمتی ها را خود به تنهایی دخیل نیستیم و القایات جامعه و اطرافیان و گوشه و کنار است. بخش اعظم را نیز خودمان مسوولیم چون خود را می بینیم و منفعت اندیشی را بر مکتب و فکر اولی تر می نشانیم. خود شکنی قدم اول است. بسم الله!


منبع : کمیکارهارد و سبکباری!
برچسب ها : هارد ,خانه تکانی