- مایل بودم در برنامه تشییع آقای هاشمی حاضر باشم ولی عوامل بسیاری مانع شد. یکی از آنها درگیری ذهنی است که برای کارهای عقب افتاده ام دارم.

-کد نویسی را دوست دارم. امروز پروژه ای برای خودم تعریف کرده ام و شکر خدا استارتش را زدم. نمی دانم آینده اش چه می شود. امید دارم به سرانجام برسد. ملتس دعایم (...)

- ماهی لذیذ است و متاسفانه خواب آور. تمام بعد از ظهر تلاشم اینست که خوابم نبرد و بتوانم با جدیت کار را ادامه بدهم. شاید کمی بخوابم و شب را ادامه بدهم. 

- وقت همیشه کم دارم. نیاز به برنامه ریزی دقیق دارم. کد، کمیک و مطالعه آزاد و ... نمیدانم با این وضعیت سنگین کاری و مسافت راه تا محل کار چه کنم که فرصت بیشتری بیابم ولی خوب میدانم که زمان های خالی و پرت بسیار هستند.

منبع : کمیکارکار و یک روز تعطیل
برچسب ها : ادامه بدهم