- صبحی از او بسیار ناراحت بودم. چنان ناراحت که تا الان تلخ کامم. هرچند مهرش چنان در دل و جان نشسته که گله ای ندارم. تمام آن چه دیروز تحت عنوان ایجاد انگیزه کردن در خود پرورندانم فروکش کرد. پروژه ها، ترجمه ها و ...

- از دندانپزشکی برمیگردم. عصب کشی کردم. درد دارم. حقیقتا رنجی ست مقوله دندانپزشکی ولی گفتم کار را یکسره کنم. هر چی دندان خراب و فاسد و فلان است را دارم ترمیم میکنم و کشیدنی ها میکشم. 

- اخر هفته دیگری امد و هیچ.

منبع : کمیکارو هیچ
برچسب ها :